• 1
    Lid van Raad van Commissarissen, ...
  • 2
    Groenvoorziener openbare ruimte ...
  • 3
    Elektromonteur/leerling Elektrom ...
Lid RvC1
Lid van Raad van Commissarissen, profiel personeel en organisatiekunde 

Onderhoud Enschede is 1 maart 2016 opgericht en voert het onderhoud en aanleg van de openbare ruimte uit in Enschede inclusief het beheer van de begraafplaatsen en richt zich als opdrachtnemer van de gemeentelijke hoofdopdrachtgever Stadsdeelbeheer vooral op uitvoerende taken ten behoeve van het algemeen belang. Daarbij levert zij ook een belangrijke bijdrage aan de huidige arbeidsmarktdoelstellingen van de gemeente Enschede. Zo bestaat ongeveer 60% van de medewerkers uit kwetsbare arbeidsmarktdoelgroepen. 70% van de begroting bestaat uit loongerelateerde componenten. 15% van de begroting bestaat uit materieel gerelateerde componenten. Onderhoud Enschede maakt, waar mogelijk, gebruik van innovatieve technologie.

lees verder
Groenvoorziener
Groenvoorziener openbare ruimte fulltime (m/v) 202301JP

De organisatie Onderhoud Enschede B.V. verzorgt in opdracht van gemeente Enschede het onderhoud en de aanleg van de openbare ruimte. Hieronder vallen ook de werkzaamheden op de 3 gemeentelijke begraafplaatsen. Daarnaast levert Onderhoud Enschede B.V. een belangrijke bijdrage aan de huidige arbeidsmarktdoelstellingen van de gemeente Enschede, doordat 60% van haar medewerkers bestaat uit arbeidsmarktdoelgroepen.

lees verder
Vacature Elektromonteur
Elektromonteur/leerling Elektromonteur fulltime (m/v), vacaturenummer 2207WB

Onderhoud Enschede BV ​​​​​​​ Onderhoud Enschede BV is de uitvoeringsorganisatie van de Gemeente Enschede en is met 275 medewerkers verantwoordelijk voor het integraal onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Enschede. Naast het integrale onderhoud voert Onderhoud Enschede BV een groot aantal aanleg- en herinrichtingsprojecten uit in het openbaar groen en doet kleinschalige onderhoud aan bestrating, riolering, speelvoorzieningen en het verkeersmeubilair. We zijn een innovatieve uitvoeringsorganisatie die de werkzaamheden op een zo efficiënt mogelijke wijze uitvoert voor onze opdrachtgevers. Onderhoud Enschede BV is een erkend leer-werkbedrijf en levert een belangrijke bijdrage aan de arbeidsmarktdoelstellingen van Gemeente Enschede. 60% van het personeelsbestand van Onderhoud Enschede BV bestaat uit medewerkers uit de arbeidsmarktdoelgroepen. Team Civiel is één van de stedelijke teams binnen de organisatie van Onderhoud Enschede. Dit team is verantwoordelijk voor het uitvoeren en coördineren van werkzaamheden met betrekking tot de aanleg en onderhoud van de civieltechnische producten in de openbare ruimte, gericht op instandhouding en verbetering van de fysieke leefomgeving. Onderdeel hiervan is team installaties.

lees verder
Onderhoud Enschede BV

Onderhoud Enschede BV is de uitvoeringsorganisatie van de Gemeente Enschede en is met 275 medewerkers verantwoordelijk voor het integraal onderhoud van de openbare ruimte.Hieronder vallen ook de werkzaamheden op de drie gemeentelijke begraafplaatsen. Daarnaast levert Onderhoud Enschede BV een belangrijke bijdrage aan de huidige arbeidsmarktdoelstellingen van de gemeente Enschede, doordat 60% van haar medewerkers bestaat uit arbeidsmarktdoelgroepen.

lees verder